Protectia datelor cu caracter personal este reglementata in Romania de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

   SC Kligor SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. ________

   Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului 2016/679/UE  pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC Kligor SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care sunt furnizate.

  Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "Contul meu". Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. All Sport Star nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

   Temeiurile si scopurile prelucrarii de date personale:

  All Sport Star va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (daca exista acordul Clientului, daca este necesar pentru executarea Contractului, daca exista o obligatie legala)

  All Sport Star prelucreaza datele personale ale Clientului:

 • In calitate de vizitator pe website-ul All Sport Star;

 • In calitate de client al produselor si serviciilor All Sport Star;

 • In calitate de participant la programul de loialitate si fidelizare;

 • In scopul de a oferi cele mai bune oferte si produse sau pentru a verifica eligibilitatea Clientului pentru oferte imbunatatite;

 • All Sport Star nu solicita si nu colecteaza cu buna stiinta date cu caracter personal ale copiilor cu varsta mai mica de 16 an;

  Pana la momentul inregistrarii unei cereri de opozitie, All Sport Star va prelucra datele personale ale Clientului, iar solutionarea cererii se va face in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic si practic.

  Scopul colectarii datelor este:

 • Informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si sau serviciile achizitionate;

 • Trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail);

 • De cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul clientului/cumparatorului;

 • Crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice fara crearea de profiluri individuale;

 • Raspunde intrebarilor pentru a onora cererile sau comenzile Clientului,;

 • Inregistra cererea Clientului de a accesa garantia;

 • Procesa platile efectuate pentru produsele si serviciile All Sport Star;

 • Efectua orice alte operatiuni necesare pentru furnizarea serviciilor siproduselor All Sport Star în relatie cu Clientul;

 • Realizarea unor interese legitime All Sport Star;

 • solicitarea unui feedback din partea clientului pentru a evalua eficienta comunicarii cu acesta;

 • Pentru a personaliza experienta din din mediul online All Sport Star;

 • Pentru a crea si mentine conturile de Client;

 • Pentru administrarea oricaror programe de fidelizare ale  persoanelor, asociate contului de Client;

 • Pentru  asigura protectia necesara, identificarea si prevenirea fraudelor si altor tipuri de infractiuni, reclamatiilor si altor obligatii si pentru a respecta legislatia aplicabila;

 • Pentru a imbunatati produsele si serviciile All Sport Star, prin evaluarea numarului de utilizatori care acceseaza sau utilizeaza produsele si serviciile All Sport Star, care sunt caracteristicile produselor si serviciilor care prezinta cel mai mult interes pentru clienti, care sunt tipurile de oferte pe care clientii si le doresc si modul in care functioneaza produsele si serviciile online din punct de vedere tehnic;

 • Pentru a inregistra convorbirile telefonice cu reprezentantii All Sport Star in scopul identificarii nevoilor clientilor si imbunatatirii serviciilor oferite de All Sport Star. Clientul este informat în acest sens la momentul solicitarii unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienti All Sport Star si are posibilitatea de a refuza continuarea convorbirii;

   Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege:

 • Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea All Sport Star ca prelucram  sau nu datele  iar daca da, sa  oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate.

 • Dreptul la portabilitate se refera la faptul ca se pot  primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator.

 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarizeri nejustificate, a datelor personale inexacte.

 • Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat inseamnă ca exista dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati  retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care All Sport Star nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa sunt solicitate pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

   De asemenea, All Sport Star poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din   partea acestora si numai in scopurile mentionate, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum   urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe   comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.

   Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca   urmare a unor cereri expres formulate.
   All Sport Star foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul sau.
   KLIGOR SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic, insa nu raspunde pentru defectiunile care pericliteaza securitatea serverului pe care este   gazduit site-ul www.allsportstar.ro.